بازدید: 94 بازدید

MCSA مخفف عبارت Microsoft Certified Solutions Associate و به معنای مدرک سطح دستیاری مایکروسافت است که اثبات کننده مهارت های فنی و دانش متخصصان در سطح مقدماتی IT از محصولات مایکروسافت به حساب می آید.

مدارک MCSA از مدارک ارزشمند مایکروسافت هم برای کارمندان و هم برای کارفرمایان محسوب می شود زیرا علاوه بر ارائه دانش و مهارت های بنیادین متناسب با سطح تجربه متخصصان IT، سطح دانش و مهارت متقاضیان را برای کسب اولین تجربه کاری در زمینه مدیریت محصولات مایکروسافت تأیید می کند.

سطوح مدارک مایکروسافت همانند هرمی است که بالارفتن از هرم و اخذ مدارک در سطوح بالاتر منجر به اخذ مدارک  پیچیده تر، تخصصی تر و پیشرفته تر می گردد که مدرک MCSA دومین سطح این هرم را تشکیل می دهد.

همچنانکه پایه هرم مدارک مایکروسافت را مدرک سطح مقدماتی Microsot Technology Associate) MTA)  با ارائه دانش و مفاهیم پایه ای محصولات مایکروسافت به مخاطبان تشکیل می دهد ، مدرک Microsoft Certified Solutions Developer) MCSD)  نیز به عنوان مدرک سطح مقدماتی توسعه دهندگان مایکروسافت با سطوح مشابه MCSA قرار دارد.

بالاترین بخش هرم متعلق به مدرک MCSE می باشد که بصورت تخصصی  به توسعه دانش و مهارت های سطح MCSA می پردازد.

تفاوت بین MCSA و MCSE چیست؟

مدارک MCSA و MCSE به ترتیب مدارک سطح مقدماتی (entry-level) و تخصصی (expert-level) مایکروسافت هستند که نه تنها الزامات، مطالب و مهارت های کاملاً متفاوتی را پوشش می دهند بلکه متقاضیان را برای نقش های مختلف شغلی IT نیز آماده می کنند.

مدرک سطح دستیاری مایکروسافت، MCSA یک مدرک سطح مقدماتی است که دانش و مهارت های لازم مورد نیاز متخصصان تازه کار IT در اولین سال کاری با محصولات مایکروسافت را تأیید می کند. به همین دلیل مایکروسافت حداقل یک سال تجربه کاری در زمینه محصولات مایکروسافت را برای اخذ این مدرک به متقاضیان پیشنهاد می دهد.

اگرچه تجربه کاری در روند آزمون از امتیازی برخوردار نمی باشد اما برای کسب مدرک MCSA ، متخصصان IT معمولاً باید سه امتحان را پشت سر بگذارند. اخذ این مدرک ، متخصصان IT را برای مشاغلی مانند ادمین شبکه یا ادمین سیستم ، کارشناس پشتیبانی کاربران (Help Desk) یا سایر نقشهای پشتیبانی آماده می کند. بعلاوه، مدرک MCSA پیش نیاز اخذ مدرک MCSE  مایکروسافت می باشد.

مدرک MCSE، مدرک سطح تخصصی (Expert-level) مایکروسافت است که بر خلاف مدرک MCSA که نیاز به گذراندن سه سری آزمون دارد، اخذ این مدرک تنها نیازمند کسب موفقیت در یک آزمون می باشد. MCSE سطح بالاتری از دانش و تخصص را نسبت به مدرک سطح دستیاری MCSA ارائه می نماید. مطالب بسیار مشکل تر و عمیق تر از MCSA بوده و شایستگی لازم برای اخذ نقشهای مدیریتی مانند مدیر IT یا نقشهای ارشد فنی محصولات مایکروسافت را فراهم می نماید.

اما برجسته ترین تفاوت بین مدارک MCSA و MCSE چیست؟ تا سال ۲۰۱۷ این تفاوت تنها به شیوه تمدید اعتبار این مدارک ختم می شد بطوریکه تا قبل از سال ۲۰۱۷، تمامی مدارک MCSE از اعتبار سه ساله برخوردار بودند اما از سال ۲۰۱۷ به بعد همانند مدارک MCSA ، تمامی مدارک MCSE تا زمان اعتبار محصولات مایکروسافت یا دقیق تر بگوییم اعتبارآزمون اخذ مدارک فناوری های مایکروسافت معتبر خواهند بود.

تفاوت دو مدرک محبوب MCSA مایکروسافت و CCNA سیسکو چیست؟

با توجه به تفاوت گسترده بین مدارک MCSA مایکروسافت و CCNA سیسکو، بسیاری از متخصصان IT علاقه مند به اخذ این دو مدرک در کنار یکدیگر هستند. علیرغم وجود اشتراک در برخی از مدارک شبکه مایکروسافت با مدرک CCNA، اما دوره CCNA به عنوان دوره اصلی تایید کننده دانش متقاضیان در زمینه محصولات شبکه ای جهت ایجاد آمادگی لازم متقاضیان برای نقش های مختلف IT در حوزه شبکه محسوب می گردد.

بیشترین تفاوت بین مدارک CCNA و MCSA به رویکرد شرکت های مربوطه در مورد نوع مدارک برمی گردد. مدارک مایکروسافت عمدتا مبتنی بر محصول(product-based) هستند بدین مفهوم که، بسیاری از مدارک MCSA مبتنی بر دانش و مهارت های مربوط به محصولات مایکروسافت هستند( Windows ، Server ، SQL Server ، Dynamics و Office ) می باشند.

در نقطه مقابل، برنامه اخذ مدارک شرکت محبوب سیسکو ، بسیار پایدارتر و بیشتر یک رویکرد نقش محور دارد. مدارک سیسکو زمینه های مختلفی شامل  routing and switching ، امنیت ، Collaboration و وایرلس را پوشش می دهد. همچنین مدارک سیسکو عمدتاً دانش متقاضیان را در زمینه های مختلف سیستم های شبکه ای مورد تایید قرار می دهد.

اما تنها شباهت بین مدارک MCSA و CCNA در مقدماتی بودن سطح هر دو مدرک یکی در حوزه محصولات مایکروسافت و یکی در حوزه شبکه می باشد. با توجه به اینکه ادمین های سیستم و شبکه، معمولاً مسئولیت مدیریت محصولات ارائه شده توسط هر دو کمپانی سیسکو و مایکروسافت را بر عهده دارند، لذا کسب دو مدرک MCSA و CCNA با نقش های شغلی مرتبط در بین متخصصان IT بسیار متداول گشته است.

شرایط لازم برای اخذ مدرک MCSA

با توجه به پیشنهاد مایکروسافت به متقاضیان اخذ مدارک MCSA به داشتن حداقل یک سال تجربه کاری در زمینه فناوری های مایکروسافت، اخذ مدارک سازگار با نقش ها ومسئولیت های شغلی از اثربخشی بالاتری برای متخصصان IT برخوردار است. با این حال، برای متقاضیان IT، هیچ پیش نیازی برای شرکت در آزمون MCSA وجود ندارد. همچنین برای افرادی با تجربه کاری کمتر از یک سال ، مایکروسافت اخذ مدارک بنیادین MTA را به مخاطبان پیشنهاد می دهد.

در اینجا ۱۵ مورد از برترین مدارک MCSA و آزمون های مربوطه (به ترتیب حروف الفبا) که بیشترین سازگاری با محصولات و سرویس های مایکروسافت را دارند ارائه شده است. برای اخذ هر یک از این مدارک حداقل نیاز به گذراندن دو آزمون یا سه آزمون می باشد.

MCSA: BI Reporting

 • Exam 70-778: Analyzing and Visualizing Data with Power BI
 • Exam 70-779: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel

MCSA: Data Engineering and Azure (retires June 30, 2019)

 • Exam 70-775: Perform Data Engineering on Microsoft HD Insight
 • Exam 70-776: Perform Big Data Engineering on Microsoft Cloud Services

MCSA: Machine Learning (retiring June 30, 2019)

 • Exam 70-773: Analyzing Big Data with Microsoft R
 • Exam 70-774: Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning

MCSA: Microsoft Dynamics 365 (retiring April 30, 2019)

 • Exam MB2-715: Microsoft Dynamics 365 customer engagement Online Deployment
 • Exam MB2-716: Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration

MCSA: Microsoft Dynamics 365 for Operations

 • Exam 70-764: Administering a Microsoft SQL Database Infrastructure
 • – OR-
 • Exam 70-765: Provisioning SQL Databases
 • Exam MB6-894: Development, Extensions, and Deployment for Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

MCSA: Office 365 (retiring March 31, 2019)

 • Exam 70-346: Managing Office 365 Identities and Requirements
 • Exam 70-347: Enabling Office 365 Services

MCSA: SQL 2016 BI Development

 • Exam 70-767: Implementing a SQL Data Warehouse
 • Exam 70-768: Developing SQL Data Models

MCSA: SQL 2016 Database Administration

 • Exam 70-764: Administering a SQL Database Infrastructure
 • Exam 70-765: Provisioning SQL Databases

MCSA: SQL 2016 Database Development

 • Exam 70-761: Querying Data with Transact-SQL
 • Exam 70-762: Developing SQL Databases

MCSA: SQL Server 2012/2014

 • Exam 70-461: Querying Microsoft SQL Server 2012/2014
 • Exam 70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases
 • Exam 70-463: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/2014

MCSA: Universal Windows Platform

 • Exam 70-483: Programming in C#
 • Exam 70-357: Developing Mobile Apps

MCSA: Web Applications

 • Exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • Exam 70-483: Programming in C#
 • Exam 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications

MCSA: Windows 10 (retiring March 31, 2019)

 • Exam 70-698: Installing and Configuring Windows 10
 • Exam 70-697: Configuring Windows Devices

MCSA: Windows Server 2012

 • Exam 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012
 • Exam 70-411: Administering Windows Server 2012
 • Exam 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012

MCSA: Windows Server 2016

 • Exam 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
 • Exam 70-741: Networking with Windows Server 2016
 • Exam 70-742: Identity with Windows Server 2016

هزینه اخذ مدارک MCSA

هزینه بیشتر آزمون های MCSA مایکروسافت در ایالات متحده آمریکا حدود ۱۶۵دلار و برای متقاضیان بین المللی از ۵۵ تا ۱۶۵ دلار برای هر آزمون با توجه به نرخ ارز محلی ، تغییر می کند. از آنجا که اخذ مدارک MCSA نیازمند گذراندن دو یا سه آزمون می باشد ، متعاقباً هزینه اخذ  مدارک فوق از ۳۳۰ دلار تا ۴۹۵ دلار در ایالات متحده آمریکا متغیر می باشد.

با توجه به اینکه آزمون های مایکروسافت همواره جزء دشوارترین و چالش برانگیز آزمون های IT به حساب می آیند لذا موفقیت در این آزمون ها براحتی امکان پذیر نبوده، بطوریکه قبولی در یک آزمون گاهاً نیاز به تجدید آزمون دارد . مایکروسافت برای موفقیت داوطلبان در اکثر سال ها با ارائه راهکارExam Replay ، امکان پرداخت هزینه های آزمون مجدد را بصورت درصدی از هزینه اصلی امکان پذیر ساخته است. از آنجا که دسترسی به Exam Replay  وابسته به نوع آزمون ها می باشد ، متقاضیان باید به طور مرتب امکان وجود  Exam Replay را برای آزمون های خاص مورد بررسی قرار دهند.

مدارک MCSA در مقایسه با مدارک ارائه شده توسط وندورهای دیگر نسبتاً ارزان تر بوده، اما مانند تمامی مدارک حوزه IT ، هزینه های اضافی آزمون های مربوطه در قالب مطالب آموزشی MCSA دریافت می گردند.

شرایط تمدید اعتبار مدارک MCSA

همانطور که ذکر شد اعتبار مدارک MCSA بدون محدودیت زمانی بوده و در نتیجه نیازی به تمدید اعتبار مدارک نبوده و دارندگان مدارک MCSA می توانند تمامی مدارک خود را در Microsoft Certified Professional Transcript که بصورت “Active” یا “Legacy” طبقه بندی شده اند، مشاهده نمایند. مدارکی که دارای اعتبار می باشند در ضعیت “Active” باقی می مانند و در صورت عدم ارائه محصولات یا خدمات مربوطه توسط مایکروسافت، مدارک و آزمون های مرتبط با محصولات مربوطه نیز منسوخ خواهند شد که در این حالت  مدارک در وضعیت “Legacy” قرار می گیرند اما همچنان دارای اعتبار رسمی می باشند.

ارزش مدارک MCSA مایکروسافت

با وجود مجموعه متنوعی از نقش ها و عناوین شغلی در حوزه IT و ارائه بیش از ۱۲ مدرک MCSA با پوشش تمامی محصولات مایکروسافت ، متخصصان IT با کسب مدارک فوق و تخصص های مربوطه از حقوق و مزایای متفاوتی برخوردار می گردند.

مدرک MCSA: Server 2016

متخصصان IT با اخذ مدرک MCSA: Server 2016 ، اغلب  در نقش های فنی و عناوین شغلی ادمین سیستم استخدام می شوند. در سال ۲۰۱۸ ، سایت Payscale.com ، میزان حقوق برای DBAs ها را بین ۴۳ تا ۸۶ هزار دلار در سال و متوسط حقوق ۶۰،۷۰۸ دلار گزارش کرد.

MCSA: SQL 2016 Database Administration

متخصصان IT دارای مدارک مدیریت پایگاه داده مایکروسافت-   SQL 2016 ، اغلب در نقش های مدیریت پایگاه داده با عناوین شغلی کارشناس پایگاه داده (DBA) فعالیت می کنند. در سال ۲۰۱۸ ، سایت Payscale.com میزان حقوق و دستمزد کارشناسان پایگاه داده را ۴۵ تا ۱۰۷ هزار دلار در سال و متوسط حقوق سالیانه ۷۱.۷۵۹ دلار گزارش کرد.

MCSABI Reporting

متخصصان IT دارای مدرک MCSA: BI Reporting ، غالباً در نقش های هوش تجاری (BI) با عناوین شغلی تحلیلگر تجاری فعالیت می کنند. در سال ۲۰۱۸ ، سایت Payscale.com میزان حقوق و دستمزد تحلیلگران هوش تجاری را ۴۹ تا ۹۳ هزار دلار در سال با حقوق متوسط سالیانه ۶۶۲۸۹ دلار گزارش کرد.

اگرچه مدارک مایکروسافت به خودی خود ارزشمند می باشند ، اما در کنار تجربیات مرتبط با نقش های شغلی ، آموزش و مهارت های فنی ، می توانند ارزش فوق العاده ای را برای متخصصان IT به ارمغان می آورند. توجه داشته باشید که میزان حقوق و دستمزد متخصصان محصولات مایکروسافت با توجه به صنایع و مکان های مختلف، بسیار متغیر می باشد.

دوره های آموزشی مدارک MCSA

انتخاب و مطالعه مناسب ترین مطالب آموزشی از ضروریات موفقیت در آزمون MCSA محسوب می شود. همچنین با توجه به دشواری آزمون های مایکروسافت، نیاز به دانش عملی کار با محصولات یا خدمات مایکروسافت از اهمیت بالایی جهت موفقیت درآزمون های مربوطه را دارد. مطالب آموزشی مایکروسافت ، علاوه بر ارائه بهترین مسیر برای اخذ مدارک ، تجارب عملی و آزمون های آزمایشی بی نظیری را نیز برای مخاطبان فراهم می نماید.

مطالعه بیشتر