دسته بندی: برنامه نویسی تحت ویندوز

کتاب آموزش برنامه نویسی به زبان پایتون

کتاب آموزش برنامه نویسی به زبان پایتون

یک روانشناس با اشاره به افراد خود شیفته، گفت:این افراد دائم از خود تعریف کرده و همواره سعی دارند تا نفر اول باشند، حرف همه را قطع کنند و وقتی صحبت می [...]
1 / 1 پست